انواع خاک ها براساس دانه های به وجود آورنده خاک

نوعی از خاک ها که براساس دانه های به وجود آورنده خاک و نیز شرایط میزالوژی و پتروگرافی زمین وجود دارد که شامل :

خاک رسی

خاک رسی یکی از انواع خاک است، ذرات رس قطری کمتر از 0.002 میلی متر می باشند که تقریبا 50% خاک را تشکیل می دهند. خاک های رسی را بخاطر داشتن ذرات بسیار ریز خاک های سرد هم می نامند که در مقابل رشد و نمو گیاهان مقاوت می کنند و رشد آن ها را محدود می سازند.

خاک های سیلتی

این خاک ها نوع دیگری از انواع خاک ها هستند که 50% درصد آن را ذرات سلیت تشکیل داده اند که قطری بین 0.02 تا 0.005 میلی متر دارند که براساس ناخالصی هایی همچون ماسه ، رس و غیره به همراه خود دارند به نام های خاک های سلیتی ماسه ای و یا سیلتی رسی شناخته می شوند.

خاک های ماسه ای

خاک هایی را که 75% آن را ماسه تشکیل دهد خاک ماسه ای گویند . قطر ذرات خاک از 0.06 تا 2 میلی متر است که براساس اندازه ذرات دانه های ماسه به سه نوع مختلف (درشت ، متوسط و ریز ) تقسیم می شوند . خاصیت خاک های ماسه ای را مقدار اندکی رس تغییر می دهد. اینگونه خاک ها آب بیشتری را نسبت به خاک های ماسه ای دیگر جذب خود می کنند.

خاک های اسکلتی

از دیگر انواع خاک ها هستند که تقریبا 75% آن ها دانه هایی بزرتر از 2 میلی متر از جمله قلوه سنگ ها ، دیگ و شن تشکیل می دهند این خاک بیشترین مقدار آب را از خود عبور می دهند و همیشه خشک هستند.

خاک های رسوبی

از انواع خاک های موجود در ایران خاک های رسوبی هستند که این خاک ها از ته نشین شدن مواد داخل رودخانه به وجود می آیند که دو نوع ( بافت ریز و بافت درشت ) هستند.

خاک رس,خاک رسی,خاک های رسوبی,

خاک های رسوبی بافت ریز

این نوع از خاک ها به شکل لایه لایه هستند ودر برخی موارد بعضی از افق های نیمرخ مواد آلی دارند. اینگونه خاک ها دارای مقادیر بسیاری کربنات کلسیم هستند و ممکن است خاک رسوبی شور هم باشد.

توانایی کشاورزی خاک های رسوبی بافت ریز

نوع های متفاوتی از گیاهان از جمله گندم، جو، چغندر، سبزی ها و درختان میوه به خوبی درآن ها رشد میکنند و محصول می دهند البته لازم به ذکر است اگر خاک شور نباشد.

خاک های رسوبی بافت درشت

از دیگر انواع خاک های رسوبی می باشند که کم وبیش واجد سنگریزه های گوشه دار هستند . اینگونه خاک ها اغلب شور نیستند به جز در مواردی که رسوب ها از مارنهای آهکی نمکی و گچی تشکیل شده باشند.

توانایی کشاورزی در خاک های رسوبی بافت درشت

اینگونه خاک ها حاصلخیز نیستند چراکه از از نظر پوشش گیاهی فقیر هستند و همچنین بخاطر ظرفیت کم نگهداری آب و غیره در کشاورزی اهمیت چندانی ندارند و مورد استفاده قرار نمی گیرند .در مواردی اگر آب کافی و ارزان در اختیار داشته باشیم از قطعات کوچک آن برای باغ های میوه ای و بیشه زار ها استفاده می کنیم.

خاک های شور و قلیایی ( سدیم دار )

از دیگر انواع خاک های موجود در ایران هستند که به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک و نیمه مرطوب دیده می شوند . شوربودن و قلیایی بودن آن بخاطر ماده اولیه ( سنگ اصلی ) ،آب زیر زمینی شور و آب جاری شور می باشد . برای مثال زمین های شورابرکوه نتیجه شور بودن اب زیرزمینی و یا سنگ اصلی شور آن منطقه است.

خاک‌ های ماسه‌ ای,خاک رس,خاک رسی,

توانایی کشاورزی در خاک های شور

زمین های شور را برای استفاده چراگاه ها برای د ام ها به ویژه شترو بز و گوسفند قرار می دهند . زمین های بسیار شور برای کشت گیاهان مناسب نیست و مورد استفاده قرار نمی دهند مگر آنکه قبلا اصلاح شده باشند چراکه بعضی از خاک های شور بعد از اصلاح محصول چشمگیری می دهند.

این مطلب را از دست ندهید
ساخت ملات گچ و خاک و ملات گچ

توانایی کشاورزی در خاک های قلیایی

در خاک های قلیایی بلعکس خاک های شور ، سدیم محلول بسیار اندک ولی سدیم قابل تبادل بسیار زیاد است . پ هاش خاک های قلیایی بیشتراز 8 و نمک آن کم و ساختمان آن به صورت ستونی می باشد.
اغلب در سطح های وسیع دیده نمی شوند و قسمتی از این خاک ها برای چراگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند و بخش هایی هم بدون استفاده است.

خاک های فلاتی

نوعی دیگر از خاک های موجود در ایران می باشد که خاک های بیابانی ،خاک های قهوه ای و خاک های بلوطی رنگ از انواع آن هستند.

خاک های بیابانی ( خاک های بیابانی خاکستری و خاک های سرخ بیابانی )
از دیگر خاک های موجود در ایران هستند که مخصوص آب و هوای بسیار خشک و زمین غالبا بدون پوشش گیاهی است .این خاک ها از نظر مواد آلی بسیار فقیرو واکنش های آن قلیایی می باشند . در این نوع از خاک افق های زیادی دیده نمی شود.

خاک های سرخ و خاکستری بیابانی اغلب شور هستند. سطح گسترده ای از ایران را اینگونه خاک ها دربرگرفته است که این خاک ها در تمامی زمین های خشک ایران دیده دمی شود.

توانایی کشاورزی در خاک های بیابانی

در نقاطی که خاک های بیابانی شور نباشند و در زیر آن قشرسخت نمکی وجود نداشته باشد و آب کافی هم دراختیار باشد میشود ازینگونه خاک ها برای زمین زراعتی استفاده نمود و محصول چشمگیری بدست آورد.

به خاطر خشک بودن هوا نه تنها مواد غذایی شسته نمی شوند بلکه امکان اینکه مقداری املاح متفاوت هم به وسیله آب زیرزمینی در زمان تبخیرشدن به سطح زمین بیاید وجود دارد به همین علت اینگونه خاک ها از لحاظ مواد غذایی نمی تواند فقیر باشد.

خاک های رسوبی,خاک‌ های ماسه‌ ای,خاک رس,

خاک های قهوه ای

از دیگر انواع خاک ها هستند که در آب و هوای نیمه خشک می توانند تکامل پیدا کنند . درخاک های قهوه ای استپی مقدار بارانی که می بارد 250 تا 440 میلی متر در سال می رسد . بیشتر این بارش در فصل های زمستان و بهار می بارد . از فراوان ترین تیپ های خاک در ایران هستند.

توانایی کشاورزی خاک های قهوه ای

250 تا 440 میلی متر بارش در سال برای کشت های صیفی بسیار اندک است اما برای رویش غلات و گیاهان مرتعی کافی است .به همین علت اینگونه خاک ها در زمین های حدودا مسطح و شیب دار به شکل مرتع دیده می شود. همچنین زمین های هموار برای کشت غلات گندم و جو مورد استفاده قرار می گیرند که محصولی متوسط و یا گاهی خوب می دهد. اگر آب کافی در اختیار داشته باشیم انواع متفاوتی از گیاهان زراعی در این نوع خاک به عمل خواهد آمد.

خاک های بلوطی رنگ

از دیگر انواع خاک ها هستند که در ایران یافت می شوند .اینگونه خاک ها مخصوص آب هوای نیمه خشک یا نیمه مرطوب هستند که بیشتر در زمین های پرشیب و کوهستانی دیده می شوند .این خاک ها از نظر پوشش گیاهی غنی تر خاک های استپی هستند و علف ها و بوته های گیاهان اصلی این خاک را بوجود می آورند. باین وجود در ته دره ها درختانی همچون زبان گنجشگ ، بلوط و غیره می رویند.

توانایی کشاورزی خاک های بلوطی رنگ

ازینگونه خاک ها در ایران بعنوان کشت غلات و اکثرا گندم دیم استفاده می شود. اگر آب قابل آبیاری در اختیار داشته باشیم با آبیاری مصنوعی ، پنبه هم میتوان در برخی از مناطق آن کاشت.

برای خرید انواع خاک با این شماره تماس بگیرید. علی قمصری نژاد - 09128047761 - 02177429500