آرماتوربندی دیوار - امین مصالح

نکات مهم در آرماتوربندی دیوار


خاموت‌ ها طبق آنچه در نقشه‌ های آرماتور گذاری تعیین شده است توسط آرماتوربند فاصله گذاری می‌ شود.طرح جزئیات آرماتوربندی دیوار باید به گونه ای صورت گیرد. در حالت دیوارهای خارجی که به صورت مستقیم در معرض هوا قرار می گیرند آرماتوربندی دیوار نباید کمتر از ۲۵٪ در مورد فولاد با نقطه تسلیم بالا نسبت

بیشتر بخوانید