خرید سیمان تهران - امین مصالح

قیمت سیمان تهران امروز | فله ای و پاکتی [بهمن 99]


  قیمت سیمان تهران قیمت سیمان تهران امسال و مخصوصا آبان ماه، رشد دو تا سه برابری را تجربه کرده بود. البته بنا به گفته عضو هیئت مدیره تولید کنندگان تهران، این افزایش قیمت مربوط به شبکه معیوب توزیع بوده و تاثیر وجود دلال ها در بازار خرید سیمان تهران است. اما در روزهای اخیر، تقریبا

بیشتر بخوانید