ساخت سیمان سفید - امین مصالح

سیمان سفید چیست و چه کاربردی دارد؟


سیمان سفید چیست؟  انواع گوناگونی از سیمان سفید وجود دارد و به طور کلی تمامی سیمان های سفید از آهک تولید می شوند. بدست آوردن سیمان سفید، دسترنج دانشی است که دانشمندان به آن دست یافته اند. اگر به تاریخچه سیمان سفید بنگریم می فهمیم که برای دسترسی به این محصول، باید سیر تکامل دانش

بیشتر بخوانید