مراحل تولید سیمان در کارخانه


سیمان یکی از مصالح ساختمانی پرکاربرد است که از سنگ آهک ساخته می شود. این ماده چسبنده دارای قابلیت چسبانیدن ذرات به یکدیگر و همچنین تشکیل یک جسم یکپارچه و همگن را دارد. در ادامه این مقاله به معرفی مختصر انواع مراحل تولید و تعاریف پایه در مورد سیمان می پردازیم. مراحل تولید سیمان مواد

بیشتر بخوانید

سیمان پرتلند نوع ۲


سیمان پرتلند نوع ۲ چیست؟ سیمان پرتلند نوع ۲ بر طبق استاندارد ملی به شماره ۳۸۹ ISIRI تولید می شود. کاربرد این سیمان در ساخت بتن هایی است که حمله سولفاتی به آنها متوسط بوده و نیز احتیاج به حرارت هیدراسیون متوسط دارند. سیمان نوع دو نسبت به سیمان نوع یک دارای محدودیت هایی است.

بیشتر بخوانید