دیوارهای بنایی مسلح

تعبیه میلگردهای بستر چه به صورت خرپایی و چه به صورت نردبانی و همچنین استفاده از میلگردهای آجدار به منظور مسلح نمودن دیوارها استفاده می شود. ویژگی اصلی میلگردهای بستر این می باشد که این میلگردها در ملات بستر دفن می شوند و نیازی به استفاده از دوغاب نمی باشد و علاوه بر این نیازی به واحدهای بنایی با شکل ها خاص نمی باشد و در دیوارهایی که با واحدهای بنایی توپر نیز ساخته شده اند، قابل استفاده می باشد.

اما استفاده از میلگردهای معمولی نیازمند استفاده از واحدهای بنایی دارای سوراخ می باشد. این مورد به گونه ای می باشد که برای به کار بردن میلگردهای آجدار افقی، نیازمند واحد بنایی بی جان هستیم. اما اگر دیوارهای دو لایه به کار روند، می توانیم میلگردهای آجدار را در میان لایه ها به کار ببریم و فضای باقی مانده از آن را با دوغاب پوشش دهیم. در صورت انجام اینکار شاهد افزایش ضخامت و همچنین کند شدن سرعت ساخت و ساز خواهیم بود. البته ناگفته نماند که برای مسلح نمودن المان های بنایی می توان از صفحات گلیمر مسلح و همچنین صفحات فولادی استفاده کرد.

دلیل استفاده از میلگردهای فولادی یا بستر، همچون سازه های بتنی پر کردن خلا ضعف مصالح می باشد. لازم به ذکر است که در آیین نامه های دیوار های مسلح، به مقاومت کششی توجهی نشده است و بر این باورند که تمام کشش توسط المان فولادی تحمل می شود که دلیل آن این موضوع می باشد که توان کششی فولاد و سایر مصالح بنایی تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند و فولاد در آن واحد نقش باربری را نیز انجام می دهد. به همین جهت المان های بنایی مسلح و بتن مسلح شباهت های زیادی با یکدیگر دارند و اگر فرض را بر خطی بودن توضیع کرنش در دیوار بگیریم، می توانیم انحنا ظرفیت خمشی خارج و داخل صفحه دیوار مسلح را پیش بینی کنیم. به همین جهت کرنش نهایی المان های بنایی و بتن بسیار مشابه یکدیگر هستند.

این مطلب را از دست ندهید
خرید و فروش پودر سنگ

مزیت‌ های دیوارهای بنایی مسلح‌

• عدم وابستگی دیوار به ملات
• تاثیر نداشتن پیوند ممتد و غیر ممتد بر مقاوت داخل و خارج صفحه و همچنین وابسته نبودن به چینش واحدهای بنایی
• افزایش جذب انرژی دیوار و بهبود شکل پذیری
• کم شدن ترک هایی که از جمع شدگی و یا تغییر شکل حرارتی به وجود آمده اند.

رفتار خارج از صفحه

مسلح کردن دیوار های بنایی برشی، باعث بهتر شدن عملکرد در خارج از صفحه دیوار نیز می شود و برسی ها نشان می دهد که رفتار خارج از صفحه المان بنایی دارای شکل پذیری خوبی می باشد و شکستی در این آزمایشات گزارش نشده است.
ایجاد شدن ترک در دیوارهای بنایی غیر مسلخ به معنای از هم پاشیدگی دیوار می باشد و این موضوع در حالی می باشد که در دیوارهای مسلح، تنها ایجاد شدن ترک مجاز می باشد و بیشتر تحلیل ها با توجه به محل همین ترک ها انجام می شوند. علاوه بر این لازم به ذکر است که دیوارهای مسلح مقاومت بیشتری در زمان زلزله از خود نشان می دهند.

رفتار داخل صفحه

در مورد رفتار داخل صفحه دیوارهای مسلح شاهد پژوهش های فراوانی بوده ایم و نتایج به این گونه بوده است که قابلیت جذب انرژی و شکل پذیری در دیوارهای بتنی و دیوارهای بنایی به توان خرابی دیواز وابسته می باشد و این به گونه ای است که دیوارهای کنترل شونده خمشی از دیوارهای کنترل شونده برشی، رفتار بهتری از خود نشان می دهند