آشنایی با آجر سفال ابداعی

آجر سفال ابداعی

این آجر سفال‌ ها از نظر مشخصات فیزیکی و مکانیکی شبیه آجر سفال‌ های معمولی با سوراخ‌ های افقی می باشند و تنها از نظر ظاهر در سطح بالایشان ۲ لبه امتداد داده شده در طرفین دیده میشود که شکلی شبیه به کاسه را در بالای آنها پدید آورده است. بنابراین رعایت تمامی استانداردها و آیین نامه‌ های معتبر مربوط به آجر سفال‌ ها در خصوص این نوع مطالح ساختمانی هم الزامی می باشد. استفاده از پانل‌ های حاصل از این آجر سفال‌ ها به منظور جداکننده‌ های غیر باربر داخلی و خارجی بناها به شرط رعایت تمامی الزمات تدوین شده در این مرکز بلامانع می باشد.

اجزایی که در این محصول به صورت منحصر به فردی در نظر گرفته می‌ شود شامل موارد ذیل می باشد.

تعبیه دو قسمت شاخک مثل در دو طرف آجر که موجب خواهد شد تا‌:

آجر سفال ابداعی به راحتی بر روی هم سوار شود و عمل آجر چینی با سرعت و سهولت انجام گیرد و در این مورد تراز کردن دیوار نیز بسیار آسان میشود.
با تعبیه این شاخک‌ ها، فضایی در قسمت بالایی آجرها به وجود خواهد آمد که موجب میگردد ملات به راحتی در داخل این فضا قرار گرفته و مانع از ریزش ملات در حین عمل دیوار چینی گردد.

با حبس شدن ملات در بین این شاخک‌ ها از تبخیر سریع آب ملات ممانعت به عمل می‌ آید.

تعبیه دندانه‌ هایی در قسمت تحتانی و فوقانی آجرها که موجب خواهد شد تا:

ملات در میان آن دندانه‌ ها قرار گرفته و بعد از سفت شدن ملات و درگیر شدن آن با قسمت تحتانی از آجر ردیف بالایی و قسمت فوقانی از آجر ردیف پایین‌ تر اتصال مستحکم‌ تری در میان ردیف‌ های آجر به وجود آورد.
میلگردهایی را می‌ توان به صورت بسیار آسان در میان دندانه‌ ها قرار داد و با اتصال دو سوی میلگردها به ستون‌ های طرفین‌، دیوار را به اسکلت ساختمان مرتبط کرد و مانع از فروریزش دیوار در بارهای خارج صفحه مانند باد و زلزله شد.

این مطلب را از دست ندهید
خواص گچ ساختمانی و نقاط ضعف آن

آجر سفال,آجر سفال ابداعی,آجر سفال‌ ها,

الزامات آجر سفالی ابداعی

‌رعایت تمامی استاندارها و آیین نامه های معتبر مربوط به آحر سفال‌ ها در خصوص این محصول‌ الزامی است. استفاده از پانل‌ های حاصل از این آجر سفال‌ ها به عنوان جداکننده‌ های غیر باربر داخلی و خارجی ساختمان‌ها به شرط رعایت تمامی الزامات زیر بلامانع می باشد.

رعایت استانداردهای ملی ایران به شماره ۷۱۲۲ و ۷۱۳۴ الزامی است.

اتصال دیوارهای غیر باربر حاصله به سیستم سازه‌ ای باید مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ایران به نحوی باشد که ضمن تامین پایداری آنها در برابر بارهای وارده از اندرکنش آنها و سازه اصلی تا حد امکان جلوگیری گردد. در این خصوص استفاده از حداقل‌ یک عدد میلگرد ساده به قطر ۱۲ میلیمتر‌ یا یک عدد میلگرد آجدار به قطر ۱۰ میلیمتر در هر یک متر ارتفاع دیوار ضروری است.

لازم است تمهیدات مناسبی جهت عمل آوری درست ملات ماسه سیمان مورد استفاده در ساخت این دیوارهای غیر باربر صورت گیرد. از جمله زنجاب کردن آجر سفال‌ ها پیش از استفاده. کنترل پایداری دیوارهای غیر باربر حاصله در مقابل نیروی زلزله ناشی از جرم دیوار مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ایران انجام شود.