جزئیات عایق کاری ساختمان


عایق کاری ساختمان معمولا عایق کاری رطوبتی زمانی انجام می شود که قسمت هایی از سازه در مواجه شدن با زمین در معرض رطوبت قرار می گیرد. از این رو نقاطی هستند که به عایق کاری رطوبتی نیاز دارند این نقاط شامل موارد زیر می باشد: زیر زمین ها و طبقه های همکف ساختمان شالوده‌

بیشتر بخوانید