خواص آهک شکفته

آهک شکفته چست؟

آهک شکفته گردی با وزن مخصوص 2/2 تن در متر مکعب می باشد که بایستی درشتی دانه‌ های آن کمتر از 2/0 میلیمتر است. معمولا آهک‌ هایی که مقدار بیشتری هیتریت دارند، خاصیت ارتجاعی بیشتری نسبت به نوع خالص‌ تر دارا هستند و به همین منظور آهک‌ های منیزیمی دارای سختی بیشتری می باشند.  در زمان سخت شدن آهک شکفته تغییر حجم آنها به وجود نمی آید.

آهک شکفته در زمان تولید شفته و ملاتهای ماسه، آهک، گل آهک، باتارد (ماسه، آهک، سیمان)، گچ و آهک، در کارهای بنایی و اندودها مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین در ساختن چسباننده‌ های آهک، پورولان، آهک سرباره، آجر ماسه آهکی، پایدار کردن خاک و ایجاد خشت‌ های پایدار شده آهکی، بتن، آهکی سنگین یا متخلخل از آهک استفاده می شود. افزودن آهک به ملات سیمانی باعث افزایش خاصیت خمیری و قابلیت کاربرد، افزایش نگهداری آب، انعطاف‌ پذیری بیشتر ملات تحت تنش و چسبندگی بیشتر ملات به مصالح بنایی می‌ شود.

کم شدن نفوذ پذیری ملات‌ ها و اندود ها در برابر آّب، کاهش جمع‌ شدگی به وجود آمده از خشک شدن ملات و ثابت ماندن حجم آن پس از گرفتن و سخت شدن از جمله ویژگی های افزودن آهک به ملات سیمانی می باشد. آهک با خاک احتمالی موجود در ماسه مخلوط شده و آثار مخرب خاک در ملات سیمانی را کم می کند.
مصرف آهک در پایدار نگه داشتن خاک نیز بسیار معمول است. کاهش زمان خشک شدن مخلوط در نواحی مرطوب، کاهش میزان انقباض و انبساط خاک بر اثر تغییر رطوبت، تسریع در شکستن کلوخه‌ های خاک رسی، افزایش مقاومت، کاهش نفوذ رطوبت و افزایش دوام و پایایی خاک از جمله ویژگی های استفاده از آهک می باشد.

این مطلب را از دست ندهید
آشنایی با آجر سفال ابداعی