آجرهای نسوز مصرفی در کارهای تأسیساتی

آجرهای نسوز یکی از مصالح ساختمانی است و برای مصرف در کارهای تأسیساتی مانند دیگهای آب گرم و بخار، تابع شرایط ویژه مربوط به خود خواهند بود.

آجرهای بتنی نسوز

آجرهای بتنی نسوز باید با شرایط مشخصات بلوکهای بتنی مطابقت پیدا کنند.

آجرهای ماسه آهکی نسوز

آجرهای ماسه آهکی نسوز معمولاً به صورت توپر و سوراخدار به ابعاد حدود آجر رسی یا مضاربی از آن با ملحوظ داشتن ضخامت ملات ساخته خواهد شد. رواداری طولی و عرضی این آجرها ۵/۲± و برای ضخامت ۲± میلیمتر خواهد بود. آجرهای ماسه آهکی در قطعات نازک و با ضخامت کم برای مصرف در نماسازی ساختمان نیز تولید خواهد شد.

ویژگی آجرهای ماسه‌ آهکی به جنس مواد خام، نحوه قالب‌ گیری، دما و مدت پخت آنها بستگی خواهد داشت. گروه‌ بندی آجرهای ماسه آهکی بر حسب تاب فشاری آنها صورت می‌ گیرد. حداقل میانگین تاب فشاری آجرهای کم مقاومت باید ۵/۷، آجرهای با تاب متوسط ۱۰ و آجرهای پر مقاومت ۱۵ و آجرهای ممتاز ۲۰ مگاپاسکال (هر مگاپاسکال حدوداً ۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است) و میانگین تاب خمشی آنها به ترتیب باید ۸/۱، ۲/۲، ۸/۲ و ۴/۳ مگاپاسکال باشد. ضریب تغییرات مقاومت نسبت به میانگین نباید برای آجر ممتاز از (۲۰%) و سایر انواع از (۳۰%) تجاوز کند.

آجر ماسه آهکی نسوز باید ۱۵ دوره یخبندان تا ۱۵ درجه زیر صفر و آب شدن را تحمل کند. کاهش نسبی مجاز تاب فشاری پس از آزمایش یخ زدن نباید بیش از (۲۰%) باشد. وزن فضایی آجر ماسه آهکی به تاب فشاری آن بستگی خواه داشت و برای آجرهای کم مقاومت، متوسط، پر مقاومت و ممتاز، به ترتیب نباید از ۵/۱،۷/۱، ۹/۱ و ۱/۲ گرم بر سانتیمتر مکعب کمتر شود. جمع‌ شدگی ناشی از خشک شدن آجرهای ماسه‌ آهکی ممتاز نباید از (۵/۲%) و در مورد سایر آجرها از (۵/۳%) بیشتر شود. ظاهر آجرهای ماسه آهکی باید تمیز، یکنواخت و عاری از ترک و حفره و مواد خارجی مانند خاک و آهک و مواد آلی گیاهی باشد. جذب آب آجر ماسه آهکی در ۲۴ ساعت نباید از (۸%) کمتر و از (۲۰%) بیشتر شود.

این مطلب را از دست ندهید
مصارف پودرسنگ

مصالح نصب آجرهای نازک و اتصالات و بستهای فلزی که در دیوارهای دو جداره و نظایر آن به کار می‌ رود، باید از جنس فلز زنگ نزن باشد و یا تمام قسمتهای آن در داخل ملات یا دوغاب قرار گیرد تا از زنگزدگی آنها جلوگیری شود. اتصالات غیر فلزی به لحاظ دوام و استحکام باید قبلاً به تصویب دستگاه نظارت برسد.

حمل و نقل و نگهداری آجر

بارگیری، حمل و باراندازی انواع آجر باید با دقت انجام شود به نحوی که ضایعات به حداقل ممکن برسد. آجرها و بلوکها باید در محل تمیز و سرپوشیده به طور جدا از هم دسته‌ بندی شده و از تماس آنها با خاک، مواد مضر، رطوبت و یخ و برف جلوگیری شود.

آزمایش نمونه‌ های گرفته شده از آجر در کارخانه و کارگاه باید منطبق با ویژگیهای مورد نظر در مشخصات کار باشد.

برای گرفتن قیمت انواع آجر با این شماره تماس بگیرید. علی قمصری نژاد - 09128047761 - 02177429500