انواع سنگ ساختمانی در دیوارهای سنگی - قسمت دوم

سنگ ساختمانی سرتراش گونیا شده

این سنگ، سنگ سرتراشی است که سطح نمای آن کاملا به صورت چهارگوش (مربع یا مستطیل) در‌آورده شده (با زوایای ۹۰ درجه) و تراش سطوح جانبی و بالایی و پایینی آن، با کمک قلم و چکش به گونه ای انجام می پذیرد که حالت و حجم سر سنگ (به تبعیت از سطح نمای سنگ) به صورت مکعب یا مکعب مستطیل حفظ میگردد. اکثراً چنین سنگی را به صورت نما سرخود باقی نمی‌ گذارند بلکه نمای آن را تیشه‌ داری کرده و به شکلهای گوناگون در می آورند.

سنگ ساختمانی بادکوبه‌ ای Moellon Pique

این گونه از سنگ، سنگ تراشی است که بنا به سفارش، دور تا دور سطح نمای آن را به عرض 1.5 تا 3 cm، با قلم تراش می‌ دهند (چفت)، و باقی سطح نمای سنگ را که می‌ تواند برجسته‌ تر از قسمت قلم تراش شده دور سنگ باشد، تیشه‌ داری می‌ کنند. حداکثر مجاز این برجستگی (بارسنگ)، ۴ cm می باشد. به چنین سنگی، علاوه بر بادکوبه‌ ای، سنگ رگه‌ ای کلنگیِ لبه فتیله‌ ای هم گقته می شود.

سنگ بادکوبه ای چیست,سنگ تخته‌ ای,سنگ سرتراش چیست,

سنگ ساختمانی مکعبی

این گونه از سنگ، سنگی با ظاهر مکعب یا مکعب مستطیل شکل است که تمام وجوه آن تقریباً به صورت چهارگوش درآورده شده است.

سنگ لایه لایه,سنگ مکعبی,سنگ بادکوبه ای چیست,

سنگ ساختمانی تمام تراش Moellon Dappareil

اگر سطوح قائم (جانبی) و سطوح افقی (بالایی و پایینی) سنگ را، از سطح نما تا انتهای ریشه، دست تراش کنند، به این گونه از سنگ، سنگ تمام تراش گفته می شود. اکثراً سنگ تمام تراش در مواردی که بیشتر از یک سطح نمای سنگ مورد نیاز است، به کار گرفته خواهد شد. نماهای سنگ تمام تراش را میتوان دست تراش کره یا با ابزارهای مختلف شکل‌ های گوناگونی به آن داد. زوایای سنگ می‌ تواند کاملاً گونیا باشد که در این صورت، برش سنگ با اره انجام می پذیرد.

سنگ تخته‌ ای,سنگ سرتراش چیست,سنگ لایه لایه,

سنگ ساختمانی چند‌وجهی نامنظم

این گونه از سنگ، به سنگی گویند که نمای آن به صورت چندوجهی نامنظم می باشد و هر یک از زوایای آن حداقل ۹۰ درجه هستند. نمای سنگ چندوجهی نامنظم، بیشتر به صورت پنج ضلعی یا شش ضلعی ساخته می شوند. ریشه سنگ چندوجهی نامنظم از طرف نما به طرف دم، کمی لاغرتر بوده تا عمل کنار هم قرار دادن سنگ‌ ها راحت‌ تر انجام شود. حداقل اندازه ریشه سنگ چندوجهی نامنظم، ۲۵ cm می باشد. اندازه هر ضلع، در سطح نمای سنگ‌ های چندوجهی نباید کمتر از ۱۰ cm و بیشتر از اندازه ریشه سنگ باشد. سنگ چندوجهی نامنظم نباید بارسنگی بیشتر از ۴ cm داشته باشد.

این مطلب را از دست ندهید
مواد تشکیل دهنده بتن - قسمت اول

سنگ ساختمانی چندوجهی نامنظم سرتراش Moellon Mosaique

این گونه از سنگ، سنگ چندوجهی نامنظمی می باشد با این تفاوتها که:

اولاً دور تا دور سر سنگ در تمام وجوه (از طرف نما به طرف دم) به اندازه حداقل ۱۰ cm دست تراش می‌ گردد.

ثانیاً اندازه بزرگترین لبه (ضلع) سطح نمای هر سنگ نباید از ۲ برابر اندازه کوچکترین ضلع بزرگتر شود.

ثالثاً بارسنگ مناسب برای نماکاری این سنگ‌ها حداکثر ۲ cm است.

سنگ مکعبی,سنگ بادکوبه ای چیست,سنگ تخته‌ ای,

سنگ ساختمانی لایه لایه (تخته‌ ای)

این گونه از سنگ، همان طور که از نامش مشخص است، سنگی است که در معدن و در بستر طبیعی خود به صورت لایه لایه پیدا و استخراج می‌ گردد و اصطلاحاً به آن را سنگ تخته‌ ای هم می‌ نامند. سنگ تخته‌ ای به علت لایه لایه بودن، از استحکام چندانی برخوردار نیستند. اندازه‌ های آنها بستگی به ضخامت لایه‌ ها و همچنین تخته‌ های استخراج شده آنها دارند. حداقل کلفتی قابل قبول سنگ تخته‌ ای برای دیوار‌های سنگی، ۸ cm است.

سنگ ساختمانی سرتراش یا رگه‌ ای کلنگی Moellon Tetue

اگر سطوح قائم (جانبی) و سطوح افقی (ملات خور بالایی و پایینی) سنگ بادبر را در مجاورت نما، به منظور داشتن درزهای ظریف‌ تر در نمای دیوار، با کمک کلنگ ویژه، دست تراش کنند، آن را سنگ سرتراش می‌ گویند. اندازه قسمتهای تراش خورده از طرف نمای سنگ به طرف دم سنگ، حداقل ۸ cm برای سطح جانبی و حداقل ۱۲ cm برای سطح بالایی و پایینی (ملات خور) سنگ می باشد. باقی ریشه سنگ (دم) را با استفاده از چکش یا پتک، کمی لاغرتر می شکنند تا عمل کنار هم قرار دادن سنگها به راحتی انجام شود.