انواع آجر تزئینی - قسمت دوم

انواع مختلف آجر تزئینی

  • آجر تراش

در کشور قطعه‌ های مختلفی پاره آجر از کوچکترین اندازه تا بزرگترین اندازه که نزدیک به یک آجر کامل است، کاربرد فراوان داشته است. آجرتراشان در پای کار، قطعه‌ های گوناگون پاره آجر را با تیشه آماده می‌ کردند. این کار از دوران سلجوقی آغاز شده و در دوره صفویه به تکامل رسیده است. در گذشته، کار تراش آجر بر روی آجرهای چهارگوش صورت می‌ گرفت؛ ولی از زمان به کاربردن از آجرهای مستطیل قزاقی، به طور عمده کار تراش بر روی آجرهای قزاقی انجام می‌ گیرد و کمتر نمونه‌ ای از کاربرد آجرهای چهار گوش تراش، دیده شده است.

  • آجرهای تزئینی قالبی و تراش

آجرهای تزئینی قالبی و تراش که در اندازه‌ ها و شکل‌ های گوناگون هندسی و غیر هندسی به کار رفته‌ اند، مخصوص دوران قاجار می باشند. این آجرها در نما و بخش‌ های گوناگونی چون پایه ستون‌ ها، سر ستون‌ ها، حاشیه‌ ها و … کاربرد داشته‌ اند. این آجرها هم به صورت نقش دار و هم به صورت بدون نقش تهیه شده‌ اند. در دوران قاجار این آجرها را با واکوب کردن در قالب، با اشکال گوناگون می‌ ساختند و سپس زائده‌ های آن را با تیشه داری به گونهٔ آجر تراش حذف می‌ کردند. گونه‌های مختلفی از این آجرها وجود داشته که هریک با توجه به طرح بنا در محل معینی به کاربرده شده است.

آجر تراش,انواع آجرهای تزئینی,تزئینی قالبی و تراش,

  • آجر آبساب

آجر آبساب آجری است که پس از تراش آن در آب، آن را خیس میکردند و کناره آن را به وسیلهٔ ماسهٔ بادی یا گَرد آجر و … می‌ سابیدند. این شیوه به نما جلوه داده ولی توان آجر را از بین می‌ برد. رونق این شیوه بیشتر مربوط به دوران صفویه به بعد بوده است. نمونهٔ این نوع آجرها در گنبد سلطانیه دیده شده است.

این مطلب را از دست ندهید
مراحل تهیه آهک های آبی
برای گرفتن قیمت قیمت انواع آجر تزئینی با این شماره تماس بگیرید. علی قمصری نژاد - 02177429500 - 09128047761