انواع آجرهای ساختمانی - قسمت دوم

آجر فشاری

یکی از انواع آجرهای ساختمانی آجر فشاری می باشد. آجر فشارییکی از مصالح ساختمانی است و دلیل نامگذاری این گونه آجر این است که در آغاز، خشت آن با دست زده میشد و با فشار دستی کارگران خشت زن گوشه‌ های قالب به وسیله گل مخصوص پر می‌شد. آجر فشاری معمولاً در سفت کاری و زیرکاری ساختمان به کار میرود و به روش دستی درست میشود (آجر گری). این گونه آجر برای تمامی کارهای ساختمانی مانند کرسی چینی، گره‌ چینی، طاق ضربی، دیوارهای حمال و تیغه چینی کاربرد دارد.
در حال حاضر صنعت ساختمان در کشور به مقدار زیادی از آجرهای فشاری استفاده می‌ کنند. و آجر فشاری اغلب با دست قالب زده و در کوره ‌های محلی پخته میشود، بنابراین ابعاد آنها با توجه به تجارب زیادی که در طی زمان‌ های طولانی به دست آمده در حد ۵/۵×۱۰×۲۲ تثبیت شده است. موقعیت آجر فشاری در ایران صنعت آجر ماشینی را مجبور کرده‌ که ابعاد آجر ماشینی نزدیک ابعاد آجر فشاری باشد و به همین علت آجرهای ماشینی فعلی در ایران دارای ابعاد ۵/۵×۱۰×۲۲ است‌. هر گونه تغییر اساسی در ابعاد آجرهای ماشینی منوط به تجدید نظر در ابعاد آجر فشاری است لذا مادامی که آجر فشاری نقش اساسی خود را در صنعت ساختمان خفظ نماید ابعاد آجر ماشینی تابع ابعاد آجر فشاری خواهد بود.

آجر سوراخ‌ دار,آجر فشاری,آجر ماشینی,

آجر ماشینی‌

آجر ماشینی یا آجر سوراخ‌ دار یکی از مصالح ساختمانی است که بر روی سطح بزرگتر آن ۸ یا ۱۰ سوراخ به قطر ۱/۵ تا ۲ سانتیمتر قرار دارد. آجر ماشینی در بازار کشور به آجرهای ۸ یا ۱۰ سوراخه ماشینی نام برده میشوند. در استاندارد شماره ۷ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران این سوراخ‌ ها باید تمام ضخامت آجر را پوشش داده و سطح مقطع کل سوراخ‌ ها نباید حداکثر بزرگتر از ۲۵% سطح آجر باشد. همچنین فاصله سوراخ‌ ها از لبه آجر و همچنین فاصله سوراخ‌ ها از یکدیگر در هر طرف آجر نباید کمتر از ۳۰% طول همان طرف باشد. این سوراخ‌ ها برای این تشکیل میشود که، در هنگام دیوارچینی ملات به طور عمودی نیز در آجر نفوذ کرده تا باعث مستحکم شدن بیشتر دیوار گردد. در ساخت دیوارهای حمال به دلیل اینکه می‌ توان به وسیله سوراخ‌ های موجود در سطح آجر آنرا با میلگرد، مسلح نمود از آجر ماشینی استفاده می‌ کنند. کاربرد دیوار آجری مسلح برای مقابله با نیروی زلزله می باشد.

این مطلب را از دست ندهید
انواع ملات های آهکی

جنس آجر ماشینی نسبت به آجرهای فشاری بسیار ترد و شکننده بوده و خاصیت مکندگی آن نسبت به آجر فشاری کمتر می باشد. این آجرها به خاطر ترد بودن قابل تیشه‌ داری نمی باشند و همچنین به‌ علت اینکه دارای خاصیت مکندگی زیادی نیستند و نمی‌ توانند به خوبی به ملات بچسبند در طاق ضربی کاربرد ندارند. ابعاد این گونه آجر ۵/۵×۱۱×۲۲ سانتیمتر می باشد. اضلاع آجر ماشینی گونیاتر بوده و دارای سطوح صافتری نسبت به آجرهای فشاری می باشند.