آجر چیست


ویژگیهای آجر نسوز و… آجر یکی از مصالح ساختمان و سنگی است ساختگی (از نوع مصنوعی) که نوع رسی آن از پختن خشت (گل شکل داده شده) و نوع ماسه آهکی آن از عمل آوردن خشت ماسه آهکی (که از فشردن مخلوط همگن ماسه سیلیسی و آهک در قالب ساخته شده) با بخار دادن تحت

بیشتر بخوانید

آجر فشاری


آجر فشاری چیست؟ آجر فشاری یکی از قدیمی ترین انواع مصالح ساختمانی است که کاربردهای فراوانی داشته. از این نوع آجر در گذشته برای کلیه عملیات ساخت و ساز مانند طاق ضربی، تیغه چینی، گری چینی و دیوارهای حمال استفاده می شد. دلیل نامگذاری آجر فشاری این است که خشت آن دستساز بوده و با

بیشتر بخوانید

آجر سفال


آجر سفال آجر سفال یکی از انواع مصالح ساختمانی است که بر حسب محل مصرف، به دو نوع باربر و غیر باربر تقسیم بندی می شود. با نگاهی به استانداردهای ارائه شده برای آجر سفالی در می یابیم که تولید آن بر حسب نیاز مشتری صورت می گیرد. بر همین اساس طول، عرض و ضخامت

بیشتر بخوانید